18/01/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/01/2013

18/01/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/01/2013

Σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, που θα συζητηθεί το κάτωθι θέμα:
          
 

Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2011

<!–