18/06/2010 Εγκαίνια του νέου κτιρίου του Λαογραφικού Μουσείου Ιλίου

18/06/2010 Εγκαίνια του νέου κτιρίου του Λαογραφικού Μουσείου Ιλίου

Την Τετάρτη 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Λαογραφικού Μουσείου Ιλίου, το οποίο μεταστεγάστηκε πρόσφατα και βρίσκεται πλέον στη συμβολή των οδών Κάλχου και Πολυφήμου.