186/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση παιδικών χαρών»

186/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση παιδικών χαρών»