186/2020 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 5561/2019 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2203 επί της οδού ΓΚΑΤΣΟΥ ΝΙΚΟΥ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ