187/2020 – Λήψη απόφασης: i) για τη διόρθωση του ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται επί των οδών Ραδιοφωνίας & Πριάμου & Λεωφ. Θηβών, εντός των Ο.Τ. 2214 (Παιδική Χαρά), Ο.Τ. 2214Α (Κ.Χ. – Πράσινο), Ο.Τ. 2215 (Χώρος Στάθμευσης) περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου μας, ii) αποδοχής των υπεύθυνων δηλώσεων, iii) για την έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος

187/2020 – Λήψη απόφασης: i) για τη διόρθωση του ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται επί των οδών Ραδιοφωνίας & Πριάμου & Λεωφ. Θηβών, εντός των Ο.Τ. 2214 (Παιδική Χαρά), Ο.Τ. 2214Α (Κ.Χ. – Πράσινο), Ο.Τ. 2215 (Χώρος Στάθμευσης) περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου μας, ii) αποδοχής των υπεύθυνων δηλώσεων, iii) για την έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος

187/2020 – Λήψη απόφασης: i) για τη διόρθωση του ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται επί των οδών Ραδιοφωνίας & Πριάμου & Λεωφ. Θηβών, εντός των Ο.Τ. 2214 (Παιδική Χαρά), Ο.Τ. 2214Α (Κ.Χ. – Πράσινο), Ο.Τ. 2215 (Χώρος Στάθμευσης) περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου μας, ii) αποδοχής των υπεύθυνων δηλώσεων, iii) για την έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος