188/2020 – Λήψη απόφασης για επανεπιβολή από άρση (Δικαστική Απόφαση 22120/2017) ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΤΣΕΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στα Ο.Τ. 2078 – 2079 επί των οδών Μελέτη Βασιλείου και Ηγουμενίτσης Περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου Ιλίου

188/2020 – Λήψη απόφασης για επανεπιβολή από άρση (Δικαστική Απόφαση 22120/2017) ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΤΣΕΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στα Ο.Τ. 2078 – 2079 επί των οδών Μελέτη Βασιλείου και Ηγουμενίτσης Περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου Ιλίου