195/2020 – Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της 152/2020 ΑΟΕ συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου

195/2020 – Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της 152/2020 ΑΟΕ συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου

Τελευταία Νέα