199/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 05/2020 μελέτης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

199/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 05/2020 μελέτης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Τελευταία Νέα