20/11/2017 Προμήθεια αναλώσιμων οδοντιατρικών ειδών για το Δημοτικό Οδοντιατρείο Ιλίου

20/11/2017 Προμήθεια αναλώσιμων οδοντιατρικών ειδών για το Δημοτικό Οδοντιατρείο Ιλίου

a

Προμήθεια αναλώσιμων οδοντιατρικών ειδών για το Δημοτικό Οδοντιατρείο Ιλίου
Ο Δήμος Ιλίου ενδιαφέρεται να προμηθευτεί  αναλώσιμα οδοντιατρικών ειδών για το Δημοτικό Οδοντιατρείο Ιλίου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική κλειστή προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική μελέτη 184/2017 με καταληκτική ημερομηνία εως την 24-11-2017 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 12.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή 24-11-2017 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 12.00 π.μ.

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a