20/11/2017 Χόρδισμα πιάνων του Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

20/11/2017 Χόρδισμα πιάνων του Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

a

Χόρδισμα πιάνων του Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π182/2017 μελέτη για την «Χόρδισμα πιάνων του Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής της Διεύθυνσης  Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017», συνολικού προϋπολογισμού 574,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω  υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη μελέτη.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 24/11/2017 και ώρα 11:00 π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού (2102693007) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/11/2017 και ώρα 11.00 π. μ. σε στο Δήμο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).

<!–

–>