20/11/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ME ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑγΟ 2019-20

20/11/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ME ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑγΟ 2019-20

Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης και Αποτελεσμάτων, της υπ’ αριθ. 53265/31-10-2019 ανακοίνωσης (ΑΔΑ: 6Δ3ΗΩΕΒ-Ω62) για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι δύο (22) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2019-2020 στο Δήμο Ιλίου.

 

Η 10ημερη προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων των υποψηφίων αρχίζει την Πέμπτη, 21-11-2019 και λήγει το Σάββατο, 30-11-2019.

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a