18 Μαΐου, 2010

18 Μαΐου, 2010

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Γραφείου Αλλοδαπών του Δήμου Ιλίου» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Γραφείου Αλλοδαπών του Δήμου Ιλίου» ade2452010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια Απολυμαντικών υλικών και υγιεινής» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια Απολυμαντικών υλικών και υγιεινής» ade2442010.pdf

18/05/2010 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ TULCEA ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ a

Τη Κυριακή 9 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Tulcea στη Ρουμανία η επίσημη τελετή για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης της πόλης με το Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας της Ευρώπης». ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ TULCEA ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.pdf ( pdf 308 KB)