6 Δεκεμβρίου, 2010

6 Δεκεμβρίου, 2010

Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια γλυκών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων έτους 2010 a

Έγκριση πίστωσης ποσού 466,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 11%, τεχνικής περιγραφής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια γλυκών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων έτους 2010, στα Κ.Α.Π.Η.