16 Νοεμβρίου, 2011

16 Νοεμβρίου, 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 6.303,33€ με Φ.Π.Α. για την επαύξηση παροχής ρεύματος στις εργατικές κατοικίες για την καλή λειτουργία του θεάτρου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. a

Έγκριση πίστωσης ποσού 6.303,33€ με Φ.Π.Α. για την επαύξηση παροχής ρεύματος στις εργατικές κατοικίες για την καλή λειτουργία του θεάτρου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. adsdhkepa1682011.pdf