4 Οκτωβρίου, 2013

4 Οκτωβρίου, 2013

079/2013 ΔΗΚΕΠΑΚΑ – Έγκριση πίστωσης ποσού 430,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια μπαταρίας του απινιδωτή του Α΄ Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6654 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA0792013.pdf

063/2013 ΔΗΚΕΠΑΚΑ – Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού: α)Διαχείρηση Βρεφονηπιακών Σταθμών, Preschool-www.ilionbns.eu και β)μητρώο μελών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε βάρος των Κ.Α. 10.6266.0002 και 10.6266.0004 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA632013.pdf

061/2013 ΔΗΚΕΠΑΚΑ – Έγκριση πίστωσης ποσού 4.821,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ,για την εκτύπωση εντύπων χρήσιμων για την εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. (ενημερωτικά έντυπα, προσκλήσεις εκδηλώσεων, φάκελοι αλληλογραφίας κλπ)., σε βάρος του Κ.Α. 10.6615 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA612013.pdf

04/10/2013 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τη διάλυση των μονάδων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. a

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στην συνεδρίασή του την Πέμπτη 26.09.2013, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τη διάλυση των μονάδων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:  «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όλων των Ελλήνων, και καταγγέλλουμε την ενέργεια του Υπουργείου για […]