202/2020 – Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους από το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αναπληρωματικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και ορισμός νέων μελών αυτών