8 Ιουλίου, 2020

8 Ιουλίου, 2020

Συλλογή, συσκευασία και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 111/2020 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία «Συλλογή, συσκευασία και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου» συνολικού προϋπολογισμού  14.973,00

Έτοιμη να αποδοθεί στους κατοίκους είναι η νέα πλατεία στην περιοχή Μιχελή a

Στην κατασκευή μιας ακόμα πλατείας στην περιοχή Μιχελή, η οποία θα αποδοθεί σύντομα προς χρήση σε κατοίκους και επισκέπτες, προχώρησε ο Δήμος Ιλίου. Πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από

20/07/2020 – Καθαρισμό – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής, δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής που αφορά τον «Καθαρισμό – Απολύμανση – Μυοκτονία –

Προτεραιότητα σε πεζούς και ποδηλάτες με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δίνει ο Δήμος Ιλίου a

Στην πιλοτική εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων σε συγκεκριμένες οδούς του ευρύτερου εμπορικού κέντρου, στις οποίες παρατηρείται μεγάλη κυκλοφορία επισκεπτών, προχωρά ο Δήμος Ιλίου. Το μέτρο αποτελεί μέρος ενός