21 Φεβρουαρίου, 2022

21 Φεβρουαρίου, 2022

Προμήθεια εποχιακών φυτών a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 14/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια εποχιακών φυτών» συνολικού προϋπολογισμού 33.787,00€  συμπ. ΦΠΑ 13% και καλεί