7 Απριλίου, 2022

7 Απριλίου, 2022

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας στον Δήμο Ιλίου για μαθητές Λυκείου a

Ενημερώνουμε για την έναρξη λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας (ΓΕΠΣ) του Δήμου Ιλίου, μέσω του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας του Δήμου, με σκοπό