21 Απριλίου, 2022

21 Απριλίου, 2022

Προμήθεια ασφαλτομίγματος a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 64/2022 μελέτη που αφορά στην Προμήθεια ασφαλτομίγματος συνολικού προϋπολογισμού 17.998,60€  συμπεριλαμβανομένου