23 Μαΐου, 2022

23 Μαΐου, 2022

2η Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του έργου «Δράσεις για την Προώθηση Ευπαθών Ομάδων και Νέων στην Απασχόληση» a

Ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Δήμου Ιλίου για την Προώθηση της Απασχόλησης, πρόκειται να υλοποιηθεί 2η Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του έργου και