2η Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του έργου «Δράσεις για την Προώθηση Ευπαθών Ομάδων και Νέων στην Απασχόληση»

2η Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του έργου «Δράσεις για την Προώθηση Ευπαθών Ομάδων και Νέων στην Απασχόληση»

Ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Δήμου Ιλίου για την Προώθηση της Απασχόλησης, πρόκειται να υλοποιηθεί 2η Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του έργου και προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς επίσης, τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από κλάδο, δραστηριότητα και μέγεθος να συμμετέχουν την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:  https://us02web.zoom.us/j/87531096201?pwd=cUhQRlRXQ3U1SGZQa2Z5VnVtVXRqZz09a

Σημειώνουμε ότι το έργο «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση», υλοποιείται μέσω του Διαδημοτικού Κοινωνικού Δικτύου «ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ», με φορέα λειτουργίας τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου, το οποίο κινητοποιεί συνέργειες και οικονομίες κλίμακας για την βέλτιστη συνεργασία.

Η συνεργασία αφορά πρωτίστως την κινητοποίηση και ενημέρωση δυνητικά ωφελούμενων του έργου αλλά και  την ανταλλαγή απόψεων για την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση: https://sympratto.ilion.gr/?page_id=23a

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://sympratto.ilion.gr/a

image

Ανακοίνωση: 2η Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του έργου «Δράσεις για την Προώθηση Ευπαθών Ομάδων και Νέων στην Απασχόληση» a