7 Ιουνίου, 2022

7 Ιουνίου, 2022

27/06/2022 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Δ΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Μειοδοτική δημοπρασία με σκοπό τη μίσθωση οικήματος κατάλληλου για την στέγαση του Δ’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου και ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν να