27/06/2022 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Δ΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

27/06/2022 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Δ΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μειοδοτική δημοπρασία με σκοπό τη μίσθωση οικήματος κατάλληλου για την στέγαση του Δ’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου και

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν να υποβάλλουν προσφορές ενδιαφέροντος εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ’ ΚΑΠΗ ΙΡΙΔΑa

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δ ΚΑΠΗa