14 Ιουλίου, 2022

14 Ιουλίου, 2022

Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης για φροντιστές ατόμων με άνοια στον Συμβουλευτικό Σταθμό για την Άνοια του Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι ο νέος Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια, που λειτουργεί σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων για την υποστήριξη των πασχόντων