22 Ιουλίου, 2022

22 Ιουλίου, 2022

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων», κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4849/2021 και  σε εναρμόνιση του ισχύοντος

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 54796/20-07-2022 για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων a

Προβαίνουμε σήμερα, 22-07-2022 στην ανάρτηση της υπ’ αριθ. 54796/20-07-2022 Ανακοίνωσης, για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων,