16 Αυγούστου, 2022

16 Αυγούστου, 2022

Πρακτικό ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων a

Προβαίνουμε σήμερα την Τρίτη 16-08-2022, στην ανάρτηση της ονομαστικής κατάταξης υποψηφίων, του γενικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, των πινάκων διοριστέων και του πίνακα απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 54796/20-07-22 Ανακοίνωσης για πρόσληψη