15 Σεπτεμβρίου, 2022

15 Σεπτεμβρίου, 2022

Ημερίδα με θέμα: «Ένα Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο στην Κοινότητα – Τι προσφέρει και πως ωφελούμαι» στον Δήμο Ιλίου a

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας του Δήμου Ιλίου συστήνεται στους πολίτες με μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα «Ένα Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο στην Κοινότητα – Τι προσφέρει και πως ωφελούμαι»,