Ημερίδα με θέμα: «Ένα Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο στην Κοινότητα – Τι προσφέρει και πως ωφελούμαι» στον Δήμο Ιλίου

Ημερίδα με θέμα: «Ένα Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο στην Κοινότητα – Τι προσφέρει και πως ωφελούμαι» στον Δήμο Ιλίου

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας του Δήμου Ιλίου συστήνεται στους πολίτες με μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα «Ένα Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο στην Κοινότητα – Τι προσφέρει και πως ωφελούμαι», την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50).

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου «Πολλαπλή Στήριξη του Παιδιού και της Οικογένειας», σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Φορέα ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας του Δήμου, τηλ. 2177361020, εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες επικοινωνίας 09:00 – 21:00, email:  kentropaidi.ilion@gmail.coma

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και Δράσεων για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Διακρίσεων, τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.

Ημερίδα με θέμα: «Ένα Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο στην Κοινότητα - Τι προσφέρει και πως ωφελούμαι» στον Δήμο Ιλίου

Ανακοίνωση: Ημερίδα με θέμα: «Ένα Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο στην Κοινότητα – Τι προσφέρει και πως ωφελούμαι» στον Δήμο Ιλίουa