28 Νοεμβρίου, 2022

28 Νοεμβρίου, 2022

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Ιλίου για τη συγκρότηση του «Συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Ιλίου» a

Εν όψει της συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ως συμβουλευτικού οργάνου του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο