6 Φεβρουαρίου, 2023

6 Φεβρουαρίου, 2023

Θεματικές εκδηλώσεις υποστήριξης σε Γονείς και Εφήβους στον Δήμο Ιλίου a

Το Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας του Δήμου Ιλίου, διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων υποστήριξης σε γονείς και εφήβους, προκειμένου να λάβουν έγκυρη ενημέρωση και καθοδήγηση από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Ανάρτηση Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 8196/02-02-2023 για την σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου για το Δήμο Ιλίου a

Προβαίνουμε σήμερα την 06-02-2023 στην ανάρτηση στο Δημοτικό Κατάστημα Ιλίου της υπ’ αριθμ. 8196/02-02-2023 Ανακοίνωσης για την σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών