Ανάρτηση Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 8196/02-02-2023 για την σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου για το Δήμο Ιλίου

Ανάρτηση Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 8196/02-02-2023 για την σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου για το Δήμο Ιλίου

Προβαίνουμε σήμερα την 06-02-2023 στην ανάρτηση στο Δημοτικό Κατάστημα Ιλίου της υπ’ αριθμ. 8196/02-02-2023 Ανακοίνωσης για την σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής.


Το πρακτικό συντάσσεται προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 5ήμερης προθεσμίας (εργάσιμες ημέρες) η οποία αρχίζει την 07/02/2023 και λήγει την 13/02/2023.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣa

Ανακοίνωση ΣΜΕ ΠΕ Παιδοψυχιάτρουa

Αίτηση για 8196/02-02-2023a

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a