31 Μαρτίου, 2023

31 Μαρτίου, 2023

24/04/2023 – Προμήθεια δένδρων – θάμνων – έτοιμου χλοοτάπητα – σπόρου χλοοτάπητα και εποχιακών φυτών a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι:   Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων