17 Αυγούστου, 2023

17 Αυγούστου, 2023

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 57346/25-07-2023 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων a

Προβαίνουμε σήμερα την Πέμπτη 17-08-2023, στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων γενικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, πινάκων προσληπτέων και πίνακα απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 57346/25-07-2023 Ανακοίνωσης για