13 Σεπτεμβρίου, 2023

13 Σεπτεμβρίου, 2023

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 68378/11-09-2023 με αντικείμενο την πρόσληψη συνολικά έντεκα (11) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων a

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή-Ωδείο), από

Σεμινάριο για γονείς από το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Ιλίου με θέμα «Διαχείριση Συμπεριφοράς: όταν το παιδί δεν μας ακούει» a

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας του Δήμου Ιλίου διοργανώνει σεμινάριο για γονείς με θέμα «Διαχείριση Συμπεριφοράς: όταν το παιδί δεν μας ακούει», την Πέμπτη