204/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 9ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ιλίου

204/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 9ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ιλίου