208/2020 – Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με το «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε»

208/2020 – Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με το «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε»