21/01/2016 Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την προμήθεια: “Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις – ημερίδες των Κ.Α.Π.Η., έτους 2016”

21/01/2016 Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την προμήθεια: “Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις – ημερίδες των Κ.Α.Π.Η., έτους 2016”

a

Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την προμήθεια: “Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις – ημερίδες των Κ.Α.Π.Η., έτους 2016”
Σας καλούμε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών σας για την ανάθεση της προμήθειας: “Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις – ημερίδες των Κ.Α.Π.Η., έτους 2016”,
προϋπολογισμού 4.576,83€ με το Φ.Π.Α. το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/01/2016 στις 11:00 π.μ. στον 2ο όροφο του Δημαρχείου Ιλίου 
Διεύθυνση: Κάλχου 48-50, Τ.Κ.13122, Ίλιον. 
 
Οι οικονομικές προσφορές θα παραδοθούν στην επιτροπή αξιολόγησης σφραγισμένες και πρωτοκολλημένες.  
 
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά να επικοινωνήσουν με το Tμήμα Προμηθειών στα τηλέφωνα: 213.2030.195 και 213.2030.136 για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προμήθεια.
 
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την μελέτη του διαγωνισμού επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–