21/08/2014 Ο Δήμος Ιλίου συνεχίζει τις απολυμάνσεις χώρων για την προστασία της δημόσιας υγείας

21/08/2014 Ο Δήμος Ιλίου συνεχίζει τις απολυμάνσεις χώρων για την προστασία της δημόσιας υγείας

Ο Δήμος Ιλίου και η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου παρεμβαίνουν όπου κρίνεται αναγκαίο, καθαρίζοντας και απολυμαίνοντας χώρους, των οποίων η κατάσταση αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της πόλης με οικολογικά υλικά ακολουθώντας όλες  τις ενδεικνυόμενες δράσεις για την εξάλειψη των εστιών μόλυνσης.

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a