21/11/2018 Ανακοίνωση υπ. αριθμ. 42992/21-11-2018

21/11/2018 Ανακοίνωση υπ. αριθμ. 42992/21-11-2018

Ανακοίνωση υπ. αριθμ. 42992/21-11-2018 για σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής.

Η έναρξης της 5ήμερης προθεσμίας (5 εργάσιμες ημέρες)  για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει από 22/11/2018 και λήγει την 28/11/2018.

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a