215/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του ΣΤ’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου