216/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση στέγασης αποθήκης εξοπλισμού της θεατρικής ομάδας του Δήμου Ιλίου