225/2020 – Κατάρτιση όρων επαναδιακήρυξης δημοπρασίας για τη «Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Σταθμού και Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού του Δήμου Ιλίου»

225/2020 – Κατάρτιση όρων επαναδιακήρυξης δημοπρασίας για τη «Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Σταθμού και Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού του Δήμου Ιλίου»