23/03/2010 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α6/10

23/03/2010 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α6/10

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει
 
τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
 
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α6/10
 
 

Προϋπολογισμού 216.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 3ος Όροφος στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας   23  – 3 – 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10,00 π.μ.

Ο διαγωνισμός ανακοινώθηκε στις 02/03/2010.

<!–