24/07/2012 Καινοτόμος απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης οικογενειών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας

24/07/2012 Καινοτόμος απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης οικογενειών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας

Ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου, στο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 19.07.2012, εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση που αφορά την εξασφάλιση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος, με σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση οικογενειών που τους έχει διακοπεί το ρεύμα ή απειλούνται με διακοπή και που το εισόδημά τους βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
 
Με ιδιαίτερη ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό των οικογενειών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος κατανάλωσης ρεύματος, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου, πιστεύοντας πως η παροχή ρεύματος αποτελεί κοινωνικό αγαθό, γεγονός που εναρμονίζεται πλήρως με τον κοινωφελή χαρακτήρα της ΔΕΗ, ζητά την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής του, ανεξαρτήτως οφειλών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη χρήση της νέας τεχνολογίας, που δίνει την τεχνική δυνατότητα στη ΔΕΗ, με την τοποθέτηση ηλεκτρονικών «έξυπνων» μετρητών, να παρέχει προγραμματισμένα και με πλήρη έλεγχο, την ελάχιστη δυνατή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται, για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, καλύπτοντας τις βασικές τους καθημερινές ανάγκες. Η δαπάνη θα μπορούσε να καλυφθεί από την ίδια τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης.
 
Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, θα αναλάβει το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των οικογενειών αυτών, μέσω προπληρωμένης κάρτας, μετά την τοποθέτηση, από τη ΔΕΗ, ηλεκτρονικών «έξυπνων» μετρητών, οι οποίοι θα διαθέτουν την παραπάνω δυνατότητα.
 

24/07/2012 Καινοτόμος απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης οικογενειών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας