244/2020 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου, έτους 2020