247/2020 – Λήψη απόφασης έγκρισης της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας η οποία έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού εντός του Ο.Τ. 503 επί της οδού Αγίου Φανουρίου περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

247/2020 – Λήψη απόφασης έγκρισης της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας η οποία έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού εντός του Ο.Τ. 503 επί της οδού Αγίου Φανουρίου περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ