248/2020 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

248/2020 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών