249/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης που αφορά τις «Εργασίες ενίσχυσης βάσεων μπασκετών»