25/06/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/06/2019

25/06/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/06/2019

Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 25η  Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 45516/14.06.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & την υπ’ αριθμ. 14473/11.04.2012 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών:
 
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ
 

  1. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών

            
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                                    
   
Κουκουβίνος Δημήτριος   

<!–